نشسته بودیم دور اتیش داشتیم شام درست می کردیم که یهو دیدیم مهمون ناخونده داریم اونم چه مهمونی.

آقای روباه که به ما اعتماد کرد. نزدیک شد غذا گرفت اما سریع دور میشد میخورد باز برمیگشت پیشمون.

چندتا از بچه ها دور اتیش خوابیدن تا صبح این اقای جذاب همه وسیله هاشونو ریخت بهم😁

ویدئوی محصول
برچسب ها , ,
انتخاب دسته محصول

دیدگاه ها

دیدگاهی هنوز وارد نشده است! اولین کسی باشید باشید که دیدگاه خود را می نویسید.

گذاشتن دیدگاه